Le Figaro – Pharmacie: Enyo lève 40 millions d’euros

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/06/04/97002-20180604FILWWW00190-pharmacie-enyo-leve-40-millions-d-euros.php

À lire dans 'Couverture médiatique'